Elementy - Najciekawsze moduły, opcje i funkcje

W programie Matematyk, oprócz podstawowego sposobu pracy, obsługiwanego przez główne przyciski,

Matematyk - główne przyciski

(o czym szerzej na stronie Rozpocznij pracę z programem), znajduje się wiele ciekawych podprogramów spełniających funkcje, uzupełniające i rozszerzające materiał zawarty w głównej części programu. Pozwalają one w nieco bardziej zabawowy sposób zapoznawać się z matematyką. Dostęp do tych funkcji realizowany jest przez następujące przyciski:

Najciekawsze moduły, podprogramy

Moduły matematyka:

Kalkulator. Pod tym jednym przyciskiem kryją się dwa kalkulatory: jeden prosty do podstawowych działań matematycznych,

Kalkulator podstawowy

drugi dużo bardziej złożony - inżynierski, który pozwala wykonać bardzo dużo złożonych funkcji.

Kalkulator inżynierski

GrafMat Junior, to moduł do wizualizacji funkcji matematycznych. Pozwala wyświetlić do pięciu funkcji równocześnie na jednym wykresie. Może służyć do poznawania zmienności funkcji, rozwiązywania równań metodą graficzną jak i wielu jeszcze innych rzeczy.

GrafMat wykresy funkcji matematycznych

Figury. Przestrzenna prezentacja figur płaskich i przestrzennych (stereometrycznych), z możliwością ich obrotu w każdym z trzech wymiarów.

Przestrzenna prezentacja figur

Dodatkowo można przełączyć się na prawdziwie trójwymiarowy widok, oglądany za pomocą okularów 3D.

Okulary 3D

Kreator. Dzięki temu modułowi możesz wędrować przez świat figur geometrycznych. Program zapyta Cię o ilość boków, rodzaje podstaw i wiele jeszcze innych rzeczy. A na tej podstawie, krok po kroku powstanie Twoja wymyślona figura geometryczna.

Kreator figur geometrycznych

Wzory, definicje i tablice matematyczne Moduł zawiera kompletny podręcznik do matematyki, ułożony w hierarchiczny sposób na wzór spisu treści. Zawiera także najważniejsze tablice matematyczne.

Wzory definicje i tablice matematyczne

Kąty. Moduł za pomocą którego zapoznamy się z pojęciem kąta, a także z ich typami i rodzajami. Bez kątów nie istnieją funkcje trygonometryczne, których związek z kątami poznasz także w module kąty.

Kąty - funkcje trygonometryczne

Rachmistrz. Za pomocą tego modułu szybko rozwiążesz każde zadanie z geometrii i większość innych zadań domowych. Program podzielony jest na części, w których każda umożliwia rozwiązanie określonego typu zadań.

Rachmistrz - rozwiązywanie zadań domowych

Jeżeli chcesz dokładniej zapoznać się z wyglądem programu Matematyk, zapraszam Cię na strony Mapa programu. Znajdziesz tam przedstawione wszystkie ważniejsze okienka, a sposób ich wyświetlania wzorowany jest na działaniu samego programu - co da Ci większe wyobrażenie na temat działania programu Matematyk.